etusivu
asema
Jch
Kuvagalleria
Ilmoitukset
Yhteystiedot
reuna
asema
reuna

Jukka Terästö
Jukka Terästö

03.03.2016

VÄHÄISIÄ HUUMERIKOKSIA VASTAANOTTOKESKUKSISSA

Jukka Terästö

Oulun poliisi sai alkuvuodesta 2016 oman rikostiedustelun ja poliisille tulleiden vihjeiden perusteella tietoonsa, että vastaanottokeskuksissa käytetään ja mahdollisesti levitetään huumausaineita.

Tiedon todenperäisyyttä selvitettiin ja selvitysten perusteella asiassa käynnistettiin rikostutkinta. Asiaa tutkittiin nimikkeellä huumausainerikos.

Oulun poliisilaitoksen kenttävalvontayksikkö ja ulkomaalaisyksikkö tekivät asiassa yhteistyötä erillisen suunnitelman mukaisesti. Esitutkinnassa selvitettyjen seikkojen perusteella Oulun vastaanottokeskuksen Heikinharjun, Pudasjärven ja Kuusamon yksiköihin tehtiin etsintä ja samalla järjestettiin poliisin tiedotus- ja valistustilaisuus, jossa vastaanottokeskusten asukkaille kerrottiin Suomen lainsäädännöstä, huumausainerikosten rangaistavuudesta ja rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Tiedotustilaisuudella pyrittiin ennalta ehkäisemään laittomien aineiden käyttämistä, hankintaa tai levitystä, joista poliisilla oli epäilyjä. Etsinnällä ja tiedotustilaisuudessa oli läsnä myös tulkki ja vastaanottokeskuksen henkilökuntaa.

Suoritetuissa etsinnöissä löytyi viitteitä huumausaineiden käytöstä ja vähäinen määrä huumausainerekvisiittaa sekä jäämiä epäillystä huumausaineesta, kannabiksesta. Ainejäämät ja käyttövälineet eivät löytyneet kenenkään hallusta, vaan niitä löytyi yleisistä tiloista, osin piilotettuna.

Kukaan epäillyistä ei ilmaissut tai tunnustanut ainejäämien tai käyttövälineiden kuuluvan itselleen. Asian esitutkinnassa ei ole annettu huomautuksia tai muita rangaistuksia, eivätkä rikosepäilyt etene syyteharkintaan.

Vastaanottokeskuksissa oli ilmennyt tyytymättömyyttä ja levottomuutta, joka osittain johtuu esiintyneestä aineiden käyttämisestä. Päihteiden käyttäjät aiheuttavat samanlaista levottomuutta, pelkoa ja turvattomuutta muiden ihmisten keskuudessa vastaanottokeskuksissa, kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Suurin osa asukkaista paheksui aineiden käyttämistä ja moni esitti henkilökohtaisesti kiitoksensa paikalla olleille poliiseille, että se puuttui ilmi tulleisiin rikosepäilyihin.

Jukka Terästö