etusivu
asema
Jch
Kuvagalleria
Ilmoitukset
Yhteystiedot
reuna
asema
reuna

Jukka Terästö
Jukka Terästö
Jukka Terästö

26.05.2015

VAARALLISIA ANSOJA ULKOILUREITILLÄ

Jukka Terästö

Poliisi sai perjantaina 22.5. ilmoituksen Kyrkösjärven eteläpään kautta kulkevalle suositulle ulkoilureitillä asetetuista vaarallisista harjateräsansoituksista . Kyseisen reitin osalta on ollut sopimuserimielisyyttä yhden alueen maanomistajan ja reittiä ylläpitävän tahon välillä.

Kulku on katkaistu kiistanalaisen palstan kohdalla polun poikki asettetuilla esteillä muutamien kymmenien metrien matkalta . Teroitetulla päällä varustetut n. 20 cm mittaiset harjateräkset oli asetettu polun poikki olevan esteen päihin molemmille puolille niin, että niiden terotetut kärjet olivat maan pinnassa muutamien senttien korkeudella. Nämä vaarallisen terävät kärjet oli naamioitu risuilla.

Ansoituksesta muodostuu poliisin näkemyksen vakava vammautumisvaara niille, jotka liikkuvat alueella ja joutuvat kiertämään polulle asetetut esteet ja joutunvat näin vaaravyöhykkeelle.

Ylläpidettyyn ulkoilureitiin liittyvän sopimuserimielisyys ja Suomessa voimassa oleva jokamiehenoikeus, joka takaa tietyin edellytyksin kaikille oikeuden liikkua maastossa ovat kaksi eri asiaa. Nyt vaaraa aiheuttavat harjateräkset ovat polun ulkopuolella ja voivat vakavasti vaarantaa jokamiehenoikeudella maastossa mahdollisesti liikkuvan terveyttä ja pahimmassa tapauksessa jopa henkeä. Esteiden tekemiseen on nähty niin paljon vaivaa, että ymmärtämättömyydestä tuskin on kysymys.

Poliisi on tänään harvavoinut aluetta metallinetsintälaitteella vaarallisten esineiden poistamiseksi. Polulle rakennettua estettä oli käsitelty jollakin öljyä muistuttavalla aineella. Tältä osin selvitellään onko tilanteessa rikottu RL 48 luvun säännöksiä.

Poliisi tutkii asiaa vaaran aiheuttamisena, josta rikoslaissa on säädetty enimmäisrangaisukseksi enintään kaksi vuotta vankeutta. Jos joku loukkaantuu, vammautuu vakavasti tai kuolee teko saattaa muuttua rangaistusasteikoltaan vielä huomattavasti ankarammin rangaistavaksi rikokseksi. Sen lisäksi tahalliseen toimintaan liittyvät korvausoikeudelliset seuraamukset voivat olla varsin huomattavat.

Jukka Terästö